matematykadomatury.pl - powtórka do matury na poziomie podstawowym
Do matury zostało sekund czyli dni, godzin i minut.
A.
Wstęp
B.
Kontakt
Tematy maturalne:
Liczba zadań:
1.
Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne
|
1
2.
Liczby przeciwne i odwrotne
|
3
3.
Wartość bezwzględna
|
3
* * *
4.
Potęgowanie
|
4
5.
Działania na potęgach
|
6
6.
Obliczanie pierwiastków
|
5
7.
Działania na pierwiastkach
|
3
8.
Zamiana pierwiastków w potęgi i na odwrót
|
4
* * *
9.
Obliczanie logarytmów
|
8
10.
Działania na logarytmach
|
3
* * *
11.
Procent z liczby
|
9
12.
Obliczanie procentów
|
6
13.
Procenty w równaniach
|
6
14.
Procent składany
|
3
* * *
15.
Wyrażenia algebraiczne
|
7
16.
Wzory skróconego mnożenia
|
7
* * *
17.
Odczytywanie własności funkcji z wykresu
|
7
18.
Przesuwanie wykresu funkcji
|
3
* * *
19.
Rozwiązywanie równań liniowych
|
4
20.
Rozwiązywanie nierówności liniowych
|
3
21.
Funkcja liniowa
|
14
22.
Proste równoległe i prostopadłe
|
7
23.
Rozwiązywanie układów równań liniowych i ich geometryczna interpretacja
|
6
24.
Zadania tekstowe
|
7
* * *
25.
Rozwiązywanie równań kwadratowych
|
6
26.
Rozwiązywanie nierówności kwadratowych
|
11
27.
Wierzchołek paraboli
|
8
28.
Własności funkcji kwadratowej
|
12
29.
Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale
|
3
* * *
30.
Rozwiązywanie równań wymiernych
|
9
31.
Własności funkcji wymiernej
|
5
32.
Rozwiązywanie równań w postaci iloczynowej
|
8
* * *
33.
Obliczanie wyrazów ciągu ze wzoru
|
4
34.
Ciąg arytmetyczny
|
24
35.
Suma ciągu arytmetycznego
|
8
36.
Ciąg geometryczny
|
20
* * *
37.
Okrąg i koło
|
3
38.
Kąty w okręgu
|
16
39.
Styczna do okręgu i dwa okręgi
|
6
* * *
40.
Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg
|
8
41.
Funkcje trygonometryczne z 30°, 45°, 60° i innych
|
5
42.
Zależności między funkcjami trygonometrycznymi
|
8
* * *
43.
Suma kątów, obwód i pole trójkąta
|
10
44.
Trójkąt prostokątny
|
7
45.
Trójkąt równoramienny i równoboczny
|
6
46.
Okrąg wpisany lub opisany na trójkącie
|
11
47.
Trójkąty podobne
|
5
* * *
48.
Kwadrat i prostokąt
|
8
49.
Romb i równoległobok
|
10
50.
Trapez
|
7
* * *
51.
Punkty i proste w układzie współrzędnych
|
9
52.
Środek odcinka w układzie współrzędnych
|
5
53.
Odległość między punktami w układzie współrzędnych
|
4
54.
Symetria w układzie współrzędnych
|
5
* * *
55.
Sześcian
|
8
56.
Graniastosłupy
|
9
57.
Ostrosłupy
|
10
58.
Liczba wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa oraz ostrosłupa
|
8
* * *
59.
Walec
|
8
60.
Stożek
|
7
61.
Kula
|
3
* * *
62.
Średnia arytmetyczna i ważona
|
8
63.
Mediana i odchylenie standardowe
|
5
* * *
64.
Obliczanie, ile jest liczb, wyników, sposobów losowania
|
8
65.
Prawdopodobieństwo
|
9